top of page

Pro školy

08.jpg

Animovat s námi můžete na papíře, na tabuli nebo třeba i na talíři ve školní jidelně. Pro skupiny žáků

ale i učitelů připravujeme workshopy na míru podle věku, pokročilosti a tématického zaměření. Výuka animace může naplnit Vaše hodiny výtvarné výchovy a rádi přijedeme i na celý projektový týden,

po kterém vám odevzdáme hotový film podle Vašeho námětu.

 

Anchor 1

Workshop animace pro základní umělecké školy

Lekce animovaného filmu pro ty, kteří už mají základní výtvarné techniky v malíčku. Zkuste si s námi rozpohybovat vaše obrázky či výrobky z hlíny pomocí techniky stopmotion, která vám umožní malovat

či modelovat přímo pod kamerou. Stejným způsobem můžeme vytvořit také reklamní znělky

nebo animované logo (motion design) nebo oblíbené GIF obrázky na sociální sítě.

Vhodné pro základní umělecké školy

Délka programu: min. 2x60 minut

Kapacita: max 7 dětí na 1 stanoviště / lektora, maximální kapacita 30 dětí

Cena: 500 Kč hodina / lektor, paušální poplatek 1000 Kč za techniku

Anchor 2

Workshop animace pro základní školy

Byla by matematika zábavnější, kdyby byla animovaná? Zkuste s námi proměnit vyučování v napínavý příběh.

Během workshopu dětem vysvětlíme pomocí kinoptických pomůcek jak vzniká animace, jak pracovat v týmu

a vytvořit společný příběh, které samy natočí na animačním stanovišti. V případě tématických lekcí Vám

po předchozí domluvě poradíme, jak předem zpracovat námět na probírané téma, např. kapitoly z dějepisu. Součástí lekce je i závěrečné promítání a diskuse.

Vhodné pro základní školy

Délka programu: min. 2x60 minut, max. projektový týden (5 dní)

Kapacita: max 7 dětí na 1 stanoviště / lektora, maximální kapacita 30 dětí

Cena: 500 Kč hodina / lektor, paušální poplatek 1000 Kč za techniku

10.jpg

Workshop animace pro střední školy

Studenty středních škol rozhýbe pixilace nebo workshop speciálně zaměřený na obor jejich studia. Nabízíme lekce obohacené o teoretické přednášky na téma audiovizuálního vzdělávání, kde se studenti dozví vše  

o současné tvorbě pohyblivého obrazu, ať už jde o gifové obrázky nebo propagační video. 

 

Vhodné pro střední školy

Délka programu: min. 2x60 minut, max. projektový týden (5 dní)

Kapacita: max 7 studentů na 1 stanoviště / lektora, maximální kapacita 30 studentů

Cena: 500 Kč hodina / lektor, paušální poplatek 1000 Kč za techniku

Anchor 3
01.jpg
Anchor 4

Vzdělávání pro učitele

Jedno- či vícedenní seminář pro učitele nejen výtvarné výchovy, kteří mají zájem zařadit do své výuky tvorbu animovaného filmu. Seminář zahrnuje teoretický úvod spolu s demonstrací kinoptických objektů a filmových ukázek, základní seznámení s technikami animace a jejich procvičení na připravených stanovištích.

Učitelé se poté ve skupinách věnují práci na vlastním filmu pomocí profesionálního snímacího programu DragonFrame. Důraz není kladen na technickou dokonalost, ale na tvořivost pedagoga tak, aby dokázal rozeznat, která animační technika je pro daný námět nejvhodnější, organizoval práci ve skupině a inspiroval žáky k audiovizuálnímu vyjadřování. Více o workshopu zde.

 

Vhodné pro učitele základní a střední školy, odborná učiliště a ZUŠ

Délka programu: 1 - 2 dny

Kapacita: max 7 účastníků na 1 stanoviště / lektora, maximální kapacita 21 účastníků

Cena: 500 Kč hodina / lektor, paušální poplatek 1000 Kč za techniku

Anchor 5

Animace pro vědeckou a technickou praxi

Animace představuje elegantní způsob, jak prezentovat technické problémy a jejich řešení, jak přiblížit principy fungování složitých systémů a interakci různých prvků i tomu, kdo není do detailu obeznámen

s danou problematikou. Pomocí animace lze jednoduše a názorně postihnout aspekty, které by jinak vyžadovaly zdlouhavé a únavné vysvětlování. Animované dílko může také představovat oživení a nový pohled při prezentaci výsledků vašeho tvořivého úsilí ať už pro potenciální zákazníky nebo pro grantové komise.

Lektoři animace vás naučí např. rozhýbat a oživit motor letadla, zobrazit jadernou řetězovou reakci nebo obtékání výškové budovy vzduchovými proudy.

Vhodné pro střední a vysoké školy, odborná učiliště a firmy.

Délka programu: min. 2x60 minut, max. projektový týden (5 dní)

Kapacita: max 7 účastníků na 1 stanoviště / lektora, maximální kapacita 30 účastníků

Cena: 500 Kč hodina / lektor, paušální poplatek 1000 Kč za techniku

viz také - Přednáška na téma animace